Zanaboni Salotti Classici snc di Zanaboni Vittorio & C.

W10


Zanaboni Salotti Classici snc di Zanaboni Vittorio & C.
Meda (MB) ,Via del Lavoro 13
20821
意大利

联系展商

电话 +39 0362 73280
传真 +39 0362 70068

www.zanaboni.it

展位

西一馆 , W10

产品

家具与家居配件, 软体家具, 装饰配件, 照明, 家用纺织品, 家居/家具行业相关装饰配件及装置